Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-26    
 
 
  ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARCHICOM S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  53-332 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Powstańców Śląskich 9  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 78 58 800 +48 71 78 58 801  
  (telefon)  (fax)  
  archicom@archicom.pl www.archicom.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8982100870 020371028  
  (NIP)  (REGON)  
  25940084D6YFBDYALI50 555355  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży52 545,0028 301,0011 603,006 037,00 
 Zysk na działalności operacyjnej89 074,0088 789,0019 670,0018 938,00 
 Zysk brutto50 753,0055 692,0011 208,0011 879,00 
 Zysk netto52 749,0056 139,0011 648,0011 974,00 
 Aktywa ogółem1 930 816,001 000 836,00444 070,00213 402,00 
 Aktywa obrotowe206 356,00103 252,0047 460,0022 016,00 
 Zobowiązania ogółem893 631,00422 464,00205 527,0090 080,00 
 Zobowiązania długoterminowe751 171,00335 331,00172 762,0071 501,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe142 460,0087 133,0032 764,0018 579,00 
 Kapitał własny1 037 185,00578 372,00238 543,00123 323,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List Prezesa.xhtml  
 List Prezesa.xhtml.XAdES  
 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom S.A. za 2023 rok.xhtml  
 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom S.A. za 2023 rok.xhtml.XAdES  
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2023 rok.xhtml  
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2023 rok.xhtml.XAdES  
 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtml  
 Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtml  
 Archicom - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_jednostkowe.xhtml  
 Archicom - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_jednostkowe.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty