Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 marca 2024 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opolu o powierzchni 1,3531 (dalej: Nieruchomość), wraz z prawem własności budynku oraz urządzeń. Cena transakcji została ustalona w konsekwencji negocjacji Stron, na zasadach rynkowych. Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 31 maja 2024 r., po uzyskaniu finansowania na zakup Nieruchomości przez kupującego.
Zarząd wskazuje, że o prawomocnym przysądzeniu przedmiotowej Nieruchomości informował w drodze raportu ESPI nr 10/2023 z dn. 27 lutego 2023 r. O podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży, Spółka poinformuje w drodze odrębnego komunikatu.

Inne komunikaty