Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
28.03.2024, 10:31

ARH : Zawarcie umów nabycia nieruchomości przez podmiot zależny Emitenta

Zarząd spółki Archicom S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 7/2024 z dnia 7 marca 2024 r. informuje, że w związku z odstąpieniem przez Gminę Wrocław od prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Browarnej we Wrocławiu, w dniu 28 marca 2024 r. podmiot zależny Emitenta (Emitent posiada w nim 55% udziałów), spółka Archicom Wrocław 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (w trakcie zmiany nazwy na Projekt Browarna sp. z o.o.) dalej: Spółka Celowa jako kupujący oraz Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy jako sprzedający zawarły, w wykonaniu umowy przedwstępnej i warunkowej z dnia 7 marca 2024 roku, umowę sprzedaży i umowę przenoszącą (Umowa Przenosząca) dotyczącą nabycia przez Spółkę Celową od Rank Progress S.A. nieruchomości położonej przy ul. Browarnej we Wrocławiu.
Postanowienia Umowy Przenoszącej nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa Przenosząca zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń stron oraz dotyczące odpowiedzialności stron.

Inne komunikaty