Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
4.04.2024, 15:49

RFK Wejście w życie porozumienia zawartego przez Emitenta z PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. informującego o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2023 roku przez spółkę RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) porozumienia z PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji („PBG”) regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym spółki RAFAKO Engineering sp. z o.o. RAFAKO S.A. („Porozumienie”), Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. Spółka przyjęła oświadczenie Zarządu PBG dotyczące Porozumienia, obejmującego zrzeczenie się przez PBG warunku zawieszającego wejście Porozumienia w życie określonego jako Warunek I o następującej treści: „nabycie przez RI od PBG Udziałów RENG”.
Wskutek zrzeczenia się ww. warunku zawieszającego przez PBG oraz wobec uprzedniego spełnienia się pozostałego warunku zawieszającego (podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych przewidzianych w Porozumieniu), Porozumienie weszło w życie.

Inne komunikaty