Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 12/2023 w dn. 22 marca 2023 r.
Na podstawie tego aneksu, wzrosło komunikowane pierwotnie wynagrodzenie Roof Renovation sp. z o.o. za realizację czynności wynikających z umowy, z kwoty 4 487 453,00 EUR netto do 5 686 631,00 EUR netto, tj. o wartość 1 199 178,00 EUR netto. Wzrost wynagrodzenia związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem obmiaru wykonywanych prac w konsekwencji większej liczby budowanych obiektów oraz zmianą części materiałów, które będą użyte w ramach wykonywanych prac. Zarząd przypomina, iż w ramach niniejszej umowy Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane w zakresie pokrycia dachu wykonanego z płyt warstwowych, elewację, zabudowę z paneli poliwęglanowych w obrysie elewacji oraz odwodnienie obiektów. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty