Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
17.04.2024, 12:03

ARH Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Archicom S.A. dalej: „Emitent” informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 roku spółka zależna Emitenta tj. spółka Archicom Nieruchomości 6 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Zamawiający", zawarła ze spółką Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Wykonawca", umowę na generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę zespołu budynków mieszkalnych K1 i K2 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji przez spółkę celową z Grupy Archicom pod nazwą „Południk 17” we Wrocławiu dalej „Umowa”.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. Umowy wynosi 138,99 mln zł netto. Postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych w zakresie dotyczącym umów o roboty budowlane, w szczególności w zakresie gwarancji, rękojmi czy kar umownych.

Inne komunikaty