Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
18.04.2024, 13:39

RFK Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku, informującego o datach przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2024 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok, zawierających sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok, których publikacja miała pierwotnie nastąpić 23 kwietnia 2024 roku.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok, zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2024 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku, wskazane w przywołanym raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku, nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty