Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
30.04.2024, 17:04

RFK Aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2024 r. do porozumienia w sprawie obowiązku zapłaty raty układowej.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie odroczenia daty spłaty raty układowej [RB 5/2024], przekazuje informacje o zawarciu w dniu 30 kwietnia 2024 r. aneksu nr 1 do zawartego w dniu 24 stycznia 2024 r. porozumienia w sprawie obowiązku zapłaty raty układowej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., („Gwaranci”), na podstawie którego Gwaranci wyrazili zgodę na spłatę wymagalnej raty układowej wraz ze wszystkimi naliczonymi odsetkami za opóźnienie najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r. zamiast do 30 kwietnia 2024 r. jak pierwotnie określono w ww. porozumieniu.

Inne komunikaty