Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
12.05.2024, 23:26

IZO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki,że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w siedzibie spółki w Jarocinie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok i Sprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu za 2023 rok.

Załączniki

Inne komunikaty