Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
20.05.2024, 23:41

IZO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały ZWZA

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA, w nawiązaniu do rapotu bieżącego nr 3/2024 oraz 4/2024 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2024 r., informuje, że wpłynęło do Spółki od akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok (punkt 8 porządku obrad).
Zgłoszony projekt stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty