Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 r.

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta.
Dane za 1 kwartał 2024 r.: - przychody ze sprzedaży: 7,3 mln zł wobec 12,0 mln zł w 1 kw. 2023 r. (spadek o 39% r/r), - zysk z działalności operacyjnej: 2,9 mln zł wobec 8,6 mln zł w 1 kw. 2023 r. (spadek o 67% r/r), - zysk netto: 3,3 mln zł wobec 9,3 mln zł w 1 kw. 2023 r. (spadek o 64% r/r); Krótkoterminowe aktywa finansowe: 80,1 mln zł na dzień 31 marca 2024 r. wobec 79,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2023 r. Obniżenie przychodów ze sprzedaży gry Green Hell o 39% r/r jest konsekwencją naturalnego cyklu starzenia się produktu i dostosowanej do niego polityki przecen. Wskazany spadek przychodów, rosnące koszty produkcji oraz zwiększenie zespołu spowodowały obniżenie rentowności zysku netto Spółki do poziomu 46%. Dodatkowo, w 1 kw. 2024 r. Spółka rozpoznała niegotówkowy koszt Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 („Program Motywacyjny”) w wysokości blisko 1,2 mln zł. Koszt Programu Motywacyjnego nie był uwzględniony w wynikach 1 kw. 2023 r. W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 343 tys. kopii, z czego 57 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox. Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2024 r. wyniosła 612 tys. kopii, z czego 72 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox. Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 1 kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2024 r.

Inne komunikaty