Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-19
CRJ Green Hell - raport sprzedażowy oraz aktualizacja wishlisty
506,00
-0,79
2024-06-14
CRJ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2024 r.
511,00
+1,17
2024-06-14
CRJ Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. decyzji w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok
511,00
+1,17
2024-06-14
CRJ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2024 r.
511,00
+1,17
2024-05-22
CRJ SA-Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
539,00
-0,74
2024-05-16
CRJ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.
559,00
-0,54
2024-05-13
CRJ Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 r.
559,00
-1,43
2024-04-23
CRJ Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2023 rok
594,00
0,00
2024-04-23
CRJ Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok i wypłaty dywidendy
594,00
0,00
2024-04-23
CRJ RR /2023: formularz dla raportów rocznych
594,00
0,00
2024-02-28
CRJ Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
593,00
0,00
2024-02-28
CRJ Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
593,00
0,00
2024-02-15
CRJ Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2023
630,00
+1,11
2024-02-15
CRJ Wstępne wybrane dane finansowe za rok 2023
630,00
0,00
2024-01-23
CRJ Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
609,00
0,00
2023-12-18
CRJ Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
630,00
+0,48
2023-11-24
CRJ SA-Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
600,00
0,00
2023-11-14
CRJ Korekta raportu bieżącego nr 27/2023
608,00
0,00
2023-11-14
CRJ Wstępne wybrane dane finansowe za 3 kwartał 2023 r. oraz narastająco za 3 kwartały 2023 r.
597,00
+1,84
2023-10-30
CRJ Green Hell - raport sprzedażowy oraz aktualizacja wishlisty
588,00
-1,36
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona