Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ Wstępne wybrane dane finansowe za rok 2023

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2023:
- przychody ze sprzedaży: 37,5 mln zł wobec 54,9 mln zł w 2022 r. (spadek o 32% r/r), - zysk z działalności operacyjnej: 15,8 mln zł wobec 36,1 mln zł w 2022 r. (spadek o 56% r/r), - zysk netto: 18,3 mln zł wobec 36,5 mln zł w 2022 r. (spadek o 50% r/r). Stan krótkoterminowych aktywów finansowych: 79,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2023 r. wobec 86,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. Spadek przychodów ze sprzedaży o 32% w ujęciu rocznym wynika z malejącej sprzedaży gry Green Hell na kluczowych platformach. Jest to związane z naturalnym cyklem starzenia się produktu, którego premiera w wersji early access odbyła się w 2018 r. Wskazany spadek przychodów ze sprzedaży, rosnące koszty produkcji oraz zwiększenie zespołu spowodowały obniżenie rentowności zysku netto Spółki do poziomu 49%. W ubiegłym roku łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,09 mln kopii, z czego 248 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox. Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2024 r. wyniosła 145 tys. kopii, z czego 30 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox. Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane finansowe za rok 2023 wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 23 kwietnia 2024 r.

Inne komunikaty