Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  56-120 Brzeg Dolny  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sienkiewicza 4  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 794 2000 +48 71 794 39 11  
  (telefon)  (fax)  
  ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl  
  (e-mail)  (www)  
  917-00-000-15 930613932  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży491 924779 974113 842165 934 
 Zysk na działalności operacyjnej26 900182 3746 22538 799 
 Zysk przed opodatkowaniem20 195173 8234 67436 980 
 Zysk netto16 361140 5423 78629 899 
 EBITDA77 943231 03418 03849 151 
 Pozostałe dochody całkowite netto(400)(16)(93)(3) 
 Całkowite dochody ogółem15 961140 5263 69429 896 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej42 128244 6559 74952 049 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(27 946)(140 632)(6 467)(29 919) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22 070)(4 262)(5 107)(907) 
 Przepływy pieniężne netto(7 888)99 761(1 825)21 223 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853 
 Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)0,827,080,191,51 
  Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023 
 Aktywa trwałe1 723 4841 727 731400 725397 362 
 Aktywa obrotowe808 266797 167187 930183 341 
 Kapitał własny1 397 3811 381 420324 904317 714 
 Kapitał akcyjny19 85319 8534 6164 566 
 Zobowiązania długoterminowe657 613641 274152 901147 487 
 Zobowiązania krótkoterminowe476 756502 204110 850115 502 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)70,3969,5816,3716,00 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK_PCC_Rokita_Raport_1Q2024_15052024.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2024 
 GK_PCC_ Rokita_WDF_1Q2024.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe 
 PCC_ Rokita_WDF_1Q2024.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu  
 2024-05-15Rafał ZdonWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty