Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 20 maja 2024 r.

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita S.A.”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 maja 2024 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 16 728 811 akcjami i 26 655 462 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 9 926 651 akcjami imiennymi i 19 853 302 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 6 802 160 akcjami na okaziciela i 6 802 160 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 95,71% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 89,51% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Rokita S.A. wynosi 19 853 300. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 29 779 951. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty