Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2024 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję.
Rada Nadzorcza powołała Pana Wiesława Klimkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Uchwała w sprawie powołania Członków Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje dotyczące w/w Panów jako osób zarządzających, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych), zostały załączone do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Inne komunikaty