Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2024 r. powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach: Pana Waldemara Preussnera, Pana Alfreda Pelzera, Pana Roberta Pabicha, Pana Arkadiusza Szymanka oraz Pana Mariusza Dopierały.
Informacje dotyczące w/w Panów jako osób nadzorujących, określone w § 10 pkt 3, 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami) (dalej: „RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych”) , zostały załączone do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Inne komunikaty