Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
17.05.2024, 12:29

ARH Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

Zarząd spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej jako "Spółka" informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie oceniła i przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 14/2024 z dnia 9 maja 2024 r.

Inne komunikaty