Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-23    
 
 
  ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARCHICOM S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  53-332 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Powstańców Śląskich 9  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 78 58 800 +48 71 78 58 801  
  (telefon)  (fax)  
  archicom@archicom.pl www.archicom.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8982100870 020371028  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody ze sprzedaży273 63583 15063 32517 690 
 Zysk na działalności operacyjnej74 59919 01417 2644 045 
 Zysk/Strata brutto70 15320 03416 2354 262 
 Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego60 83017 23714 0773 667 
 Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych     
  Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień 
  31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa ogółem2 562 1582 433 435595 726559 668 
 Aktywa trwałe351 884200 96881 81646 221 
 Aktywa obrotowe2 210 2742 232 467513 910513 447 
 Zobowiązania ogółem1 243 7791 175 886289 190270 443 
 Zobowiązania długoterminowe549 987405 324127 87793 221 
 Zobowiązania krótkoterminowe693 792770 562161 313177 222 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 318 3791 257 549306 536289 225 
 Kapitał udziałowców mniejszościowych     
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody ze sprzedaży38 5865 7618 9301 226 
 Zysk na działalności operacyjnej37 2385 1138 6181 088 
 Zysk brutto18 465-2 7614 273-587 
 Zysk netto15 382-1 6733 560-356 
  Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień 
  31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa ogółem2 062 7961 930 816479 620444 070 
 Aktywa obrotowe80 414206 35618 69747 460 
 Zobowiązania ogółem1 010 229893 631234 888205 527 
 Zobowiązania długoterminowe864 984751 171201 117172 762 
 Zobowiązania krótkoterminowe145 245142 46033 77132 764 
 Kapitał własny1 052 5671 037 185244 732238 543 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2024.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-23Waldemar OlbrykPrezes Zarządu  
 2024-05-23Agata Skowrońska-DomańskaWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty