Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
11.06.2024, 12:43

WTN Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 17 maja 2024 r., a także raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 07 czerwca 2024 r., niniejszym informuje, że powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 555/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., w którym KDPW postanowił dokonać w dniu 14 czerwca 2024 r. asymilacji w systemie depozytowym 75.694 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta oznaczonych kodem „PLWTCHN00105” z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym na rynku podstawowym, oznaczonymi kodem „PLWTCHN00030”.

Inne komunikaty