Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NTT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2017-07-17 23:40:56
NTT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 2/17/07/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.
W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym na podstawie §13 pkt 2 lit. s) Statutu Spółki oraz §4 pkt 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., wybrała do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A., sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku., spółkę REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1.
Spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.
Wybór REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. stanowi odnowienie (przedłużenie) dotychczasowego zlecenia badania. Umowa z podmiotem uprawnionym zostanie przedłużona na okres wykonania wskazanych wyżej usług (przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych).
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd NTT System S.A. informuje, iż Spółka NTT System S.A. korzystała już z usług firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego akcji serii C oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. za lata 2005-2008, 2010-2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za lata 2007-2008, 2010-2011, 2015-2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics