Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Mabion chce pozyskać inwestora strategicznego, NWZ zdecyduje 23 II o emisji

0
Podziel się:

Mabion zaktualizował strategię finansową i rozpoczął proces mający na celu pozyskanie inwestora strategicznego oraz zwołał na 23 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o emisji akcji, podała spółka.

Mabion chce pozyskać inwestora strategicznego, NWZ zdecyduje 23 II o emisji
bEDUatWt

"Zarząd, w porozumieniu z radą nadzorczą, aktualizuje długoterminową strategię finansowania obejmującą całościowe potrzeby kapitałowe spółki w najbliższych latach. Szczegóły strategii finansowania zostaną doprecyzowane i przedstawione przez zarząd w ciągu najbliższych tygodni. Elementem strategii jest rozpoczęcie procesu pozyskania dla spółki Mabion strategicznego inwestora, który wzmocni spółkę długoterminowym i stabilnym finansowaniem oraz pozwoli na pełniejszą monetyzację wartościowych aktywów spółki" - czytamy w komunikacie.

Równolegle spółka planuje przeprowadzić w 2021 roku dwie emisje akcji:

  • w I kw. 2021 emisję do 20% akcji, wspierającą prace nad priorytetowym projektem spółki - rejestracją i dopuszczeniem do obrotu leku MabionCD20, kierowaną do inwestorów instytucjonalnych
  • intencją zarządu spółki jest przeprowadzenie w perspektywie nie krótszej niż kilka miesięcy kolejnej emisji i oferty akcji na podstawie prospektu emisyjnego.
bEDUatWv

Zarząd Mabionu aktualizuje długoterminową strategię finansowania, która składać się będzie z równolegle realizowanych procesów: pozyskania inwestora strategicznego oraz dwuetapowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podkreślono.

"Podpisaliśmy umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion" - powiedział prezes Mabionu Dirk Kreder, cytowany w materiale.

Spółka Mabion jest na zaawansowanym etapie przygotowań do rozpoczęcia procedury rejestracji leku MabionCD20 z dużej docelowej skali wytwarzania. Procedura rejestracji zakłada obecnie przeprowadzenie badania klinicznego pomostowego produktu i następnie złożenie wniosku o rejestrację produktu z dużej skali wytwarzania do Europejskiej Agencji Leków. Rozpoczęte badanie kliniczne dostarczy również część wymaganych danych do procedowania wniosku rejestracyjnego przed FDA, w celu uzyskania rejestracji na terenie Stanów Zjednoczonych.

"Obecnie jesteśmy w bardzo dobrym momencie do pozyskania strategicznego partnera dla spółki. Mabion jest firmą z atrakcyjnym portfolio projektów biotechnologicznych, doskonale przygotowaną do produkcji leków biopodobnych, dysponującą nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium i zapleczem produkcyjnym spełniającym wszystkie standardy bezpieczeństwa i jakości (m.in. GMP) zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej. Wyróżniamy się także wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników, którzy są bardzo profesjonalnym zespołem. Jesteśmy w końcowej fazie rozwoju leku, który po uzyskaniu rejestracji i wprowadzaniu do sprzedaży będzie oferowany na rosnącym i dynamicznie rozwijającym się rynku leków biopodobnych. Wartość samego rynku rituximabu szacowana jest obecnie na około 6,5 mld euro. Według badania wykonanego przez zewnętrzną firmę doradczą - LEK Consulting, oczekuje się, że rynek leków biopodobnych rituximabu we wskazaniach NHL i RZS na obszarze UE i USA będzie rósł w tempie 10% CAGR w latach 2020-2024. Warto
podkreślić także, że działalność prowadzimy na terenie Unii Europejskiej, co może być dodatkowym atutem z punktu widzenia firmy spoza UE, chcącej zaangażować się strategicznie na tym rynku. Mamy bardzo dobre kontakty wśród międzynarodowych firm farmaceutycznych z całego świata. Znajomość tego środowiska i wypracowane dotychczas relacje oraz wsparcie doradcy powinny nam ułatwić sprawne pozyskanie strategicznego inwestora dla spółki Mabion" - dodał Kreder.

bEDUatWB

Mabion podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji do 2,43 mln akcji serii U, co stanowi maksymalnie do 20% akcji spółki będących w obrocie na GPW i zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Decyzję zarządu o emisji akcji pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza spółki, wskazano również.

Emisja akcji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, z wyłączeniem prawa poboru. Intencją zarządu jest aby emisja skierowana była do wskazanych przez zarząd uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, lub innych inwestorów nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro, do których zarząd skieruje zaproszenia do nabywania akcji. W projektach uchwał na NWZ zgodnie ze standardami rynkowymi została określona formuła minimalnej ceny, po jakiej akcje mogą być zaoferowane inwestorom.

"Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. Z obecnie planowanej emisji akcji chcemy pozyskać dodatkowe finansowanie, które zostanie przeznaczone m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20, które jest niezbędne do przygotowania wniosku do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rejestrację leku MabionCD20" - podkreślił prezes Mabionu.

Priorytetowy projekt spółki - MabionCD20 - ma bardzo dobre perspektywy rynkowe. Spółka uzgodniła ścieżkę strategii rejestracyjnej z regulatorem europejskim i amerykańskim w ramach scientific advice, podpisała umowę z firmą Parexel i przygotowała dokumentację niezbędną do rozpoczęcia pomostowego badania klinicznego. Prowadzone są również prace analityczne, pozwalające na wygenerowanie wysokiej jakości danych, które zostaną włączone do aplikacji rejestracyjnej.

bEDUatWC

"Chciałbym podkreślić, że pozyskanie stabilnego finansowania zapewniającego pokrycie potrzeb kapitałowych spółki do momentu uzyskania rejestracji leku MabionCD20 jest dla nas strategicznym celem. Jednym z etapów realizacji tego celu jest niezwłoczne zwołanie NWZA z propozycją przeprowadzenia emisji i oferty do 2,4 mln akcji w procesie tzw. przyspieszonej budowy książki popytu (accelerated book building) skierowanej do uprawnionych inwestorów. Taka konstrukcja oferty może zapewnić spółce sprawne pozyskanie kapitału w możliwie najkrótszym terminie. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego wspieranego przez renomowanego międzynarodowego doradcę, jakim jest Rothshild & Co. Takie procesy trwają od kliku do kilkunastu miesięcy, dlatego rozpoczęliśmy również przygotowania do przeprowadzenia drugiej emisji na bazie prospektu, z której będziemy chcieli pozyskać większy kapitał na płynny rozwój spółki Mabion" - wskazał również Kreder.

Spółka równolegle rozpoczyna prace nad przygotowaniem oferty akcji na podstawie prospektu, jej parametrami i harmonogramem. Przeprowadzenie oferty akcji na podstawie prospektu możliwe będzie za kilka miesięcy, pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez kolejne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz spełnienia innych wymogów wynikających z przepisów prawa. Te działania, w zależności od ich powodzenia, zapewnią spółce finansowanie niezbędne do zakończenia procesu rejestracyjnego oraz rozpoczęcia komercjalizacji leku MabionCD20.

Mabion nie wyklucza również korzystania z innych źródeł finansowania, takich jak zewnętrzne finansowanie dłużne, granty, dotacje z funduszy europejskich, środki celowe na realizację nowych projektów lub inne źródła w zależności od potrzeb i możliwości spółki. Zarząd spółki jest w trakcie negocjacji umów z kilkoma firmami farmaceutycznymi, z którymi potencjalna współpraca może przynieść spółce zyski z kooperacji w obszarze rozwoju i produkcji leków biologicznych lub szczepionek. Spółka kontynuuje także rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym mające na celu dostosowanie warunków umów dotyczących finansowania do obecnej strategii regulacyjnej MabionCD20, podsumowano.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

bEDUatWW
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)