Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pozbud T&R miał 5 mln zł zysku netto, 6,85 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

0
Podziel się:

Pozbud T&R odnotował 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pozbud T&R miał 5 mln zł zysku netto, 6,85 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 6,85 mln zł wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,28 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 36,04 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 roku grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 38 284 tys. zł, z czego 37,1% dotyczyło segmentu stolarki, a 62,9% segmentu usług budowlanych. Jednocześnie zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty od stycznia do marca 2019 roku ukształtował się na poziomie 8 628 tys. zł. W pierwszym kwartale 2019 roku przychody wygenerowane w ramach segmentu stolarki były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w głównej mierze wynikało z przesunięcia terminów zakończenia robót w lokalach, do których emitent dostarcza stolarkę wraz z montażem. W związku z deficytem siły roboczej, który w ostatnich miesiącach pojawił się w zakresie pracowników branży budowlanej, zamawiający zmuszeni byli poprzesuwać terminy realizacji swoich inwestycji, opóźniając tym samym terminy montażu na inwestycjach wyprodukowanej przez grupę stolarki, a tym samym możliwość sfinalizowania przez grupę zawartych w poprzednich okresach umów długoterminowych na dostawę stolarki wraz z montażem" -
czytamy w raporcie.

"Należy podkreślić, że uzyskane wyniki grupy emitenta w okresie I kwartału 2019 mogły być korzystniejsze, gdyby nie fakt opóźnień powstałych w trakcie realizacji projektu deweloperskiego Zacisze Strzeszyn oraz projektu budowlanego w Świnoujściu, na którym emitent pełni rolę generalnego wykonawcy. W tych przypadkach emitent zderzył się z problemami, z którymi boryka się większość firm funkcjonujących w branży budowlanej, w szczególności z brakiem podwykonawców, którzy rzetelnie i terminowo zrealizują powierzone im zadania. Dodatkowo, brak pełnego zrozumienia potrzeb finansowych przez bank finansujący jeden z w/w projektów wpłynął na tempo realizacji zadania, a tym samym na ostateczny wynik finansowy. Emitent podkreśla, że realizacja w/w projektów nie jest zagrożona. I etap inwestycji Zacisze Strzeszyn został zakończony w dniu 17 maja 2019 roku, z kolei projekt w Świnoujściu zarząd planuje zakończyć w ciągu najbliższych 4 miesięcy" - czytamy dalej.

Spółka podała także, że zwiększenie osiągniętych przychodów w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego wynikało przede wszystkim z przychodów wygenerowanych z realizowanego przez gupę kontraktu w ramach projektu pod nazwą Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe.

"Z punktu widzenia grupy kluczowym w najbliższym czasie aspektem jest realizacja podpisanego w pierwszym kwartale 2018 roku kontraktu na GSM-R. Na moment sporządzenia niniejszego raportu kontrakt jest realizowany zgodnie z planem, zrealizowane zostały prace projektowe oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych, jak również wystawione zostały pierwsze faktury sprzedaży na zamawiającego" - podkreślono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,76 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)