Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Akcjonariusze Kruka zdecydują o skupie 271 tys. akcji po 350 zł lub wypłacie dywidendy 31 VIII, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek

SimFabric rozpoczyna produkcję "The Artifact Hunter" - przygodowego symulatora z elementami FPS, którego debiut zaplanowano na II połowę 2021 r., podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 500,2 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 288 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 85,2 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w lipcu 2019 r., podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-lipiec 2020 r. wyniosła ok. 457,5 mln zł i była niższa o ok. 19,7% licząc rok do roku.

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 16,69 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w projektach uchwał.

Euro Styl - spółka zależna Dom Development - wprowadził do sprzedaży 65 mieszkań w ramach kolejnego etapu Osiedla przy Błoniach w Rumi, podała spółka.

Grupa Neuca objęła 100% udziałów w hiszpańskiej spółce Experior, działającej na rynku badań klinicznych. Tym samym - poprzez spółkę zależną Clinscience - grupa zwiększa swój zasięg w obszarze CRO o jeden z największych rynków badań klinicznych w Europie - Hiszpanię, podała Neuca.

Idea Bank szacuje, że obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140 punktów bazowych wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy banku w 2020 na poziomie 33 mln zł w wariancie optymistycznym, a o 11 mln zł w wariancie pesymistycznym, podał bank.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,2 USD/b w lipcu 2020 r. wobec 3,1 USD/b miesiąc wcześniej i 12,8 USD/b w lipcu 2019 r., podała spółka.

Cherrypick Games zamierza uruchomić co najmniej dwie gry na globalną platformę e-sportu mobilnego Skillz już do końca tego roku, poinformował ISBtech prezes Marcin Kwaśnica.

Asbis Enterprises Plc wprowadził na rynek kompleksową usługę o nazwie Prestigio ePrice Labels, czyli elektroniczne etykiety znacznie usprawniające proces zarządzania cenami w sieciach handlowych lub punktach sprzedaży, podała spółka.

Zarząd Dom Development podtrzymuje rekomendację przeznaczenia części zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 9,5 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka.

Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji należący do Rockbridge zmienił nazwę na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji, poinformował fundusz. Zarządzającym nowym funduszem został Paweł Sugalski, zarządzający analogicznym produktem w formule FIO.

Przychody TIM wzrosły o 19,7% r/r do 86,35 mln zł w lipcu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-lipiec przychody wzrosły o 15,1% r/r do 520,49 mln zł.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości zaległego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r., podała Komisja.

Work Service podjął decyzję o dokonaniu korekty rozliczenia rocznego podatku CIT za lata 2017 i 2018, powodującej konieczność dopłaty tego podatku na szacunkową kwotę 7 737 084,0 zł wraz z odsetkami za zwłokę od dnia 31 marca 2019 r., tj. łącznie 8 569 721,42 zł, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 165,14 mln zł w lipcu 2020 r., co oznacza wzrost o 18,61% r/r, podała spółka.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 23,7 mld zł w lipcu 2020 r., tj. wzrosła o 41,4% r/r, podała giełda.

Auto Partner miał 44,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 61,1 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I połowie 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Work Service zdecydował o rozwiązaniu i otwarciu postępowań likwidacyjnych spółki zależnej Work Express (WEX) oraz jej spółek zależnych Outsourcing Solutions Partner i Support And Care, podała grupa.

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 31 sierpnia br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, utworzeniu funduszu dywidendowego, a także przyjęciu polityki dywidendowej spółki, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze British Automotive Holding (BAH) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia br.

Gaming Factory odnotowało 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - podpisał ze spółką GS Engineering & Construction Corp. umowę na realizację robót ziemnych jako podwykonawca dla zadania inwestycyjnego: "LGCWA P4 Project" o wartości 21,78 mln zł netto, podał Projprzem.

Digitree Group wypracowała 0,26 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r., wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej oraz 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, wobec 1,64 mln zł w I poł. 2019 roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Akcjonariusze ATM Grupa powołali Andrzeja Muszyńskiego na stanowisko prezesa nowej kadencji zarządu, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa - przed przejęciem polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 roku) i rozpoczęła proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi jej zakupem, podała grupa.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)