Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

 OPTeam, Innova AF II Sarl i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments (spółka zależna od Nets Denmark A/S), jako kupujący, podpisali przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 71,5 mln euro.

Przegląd informacji ze spółek
bEDkyspx

MCI Capital przyjął politykę dywidendową na lata 2021-2023, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 1% do 2% kapitałów własnych pochodzących z ostatniego rocznego zaudytowanego sprawozdania finansowego, podała spółka.

Boryszew przyjął program nabywania akcji własnych, w ramach którego planuje skupić do 80 tys. akcji, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego, podała spółka. W pierwszym etapie programu nabędzie akcje od Impexmetalu.

Intersport Polska miał 46,68 mln zł łącznych przychodów netto (-17% r/r) i 725 tys. zł straty EBITDA (rok wcześniej: - 1 207 tys. zł) w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (od 1 lipca do 30 września 2020 r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

bEDkyspz

Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Idea Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na funkcjonowanie jako zewnętrzny dostawca tj. TPP (Third Party Provider) zgodnie z unijną dyrektywą PSD2, podał bank. Umożliwia ono powiększenie oferty banku o nowe cyfrowe rozwiązania i usługi tworzone w oparciu o dane pozyskiwane z zewnętrznych źródeł.

Best zakończył przedterminowy wykupu na żądanie wszystkich obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Silvair wchodzi w obszar monetyzacji, w którym wprowadza cykliczne opłaty za korzystanie z dostępu do danych pozyskanych z sieci oświetleniowych w przestrzeniach komercyjnych. Spółka podpisała właśnie pierwszą umowę na udostępnianie danych z firmą Convergia, która oferuje swoje produkty i usługi na rynkach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, poinformował prezes Rafał Han.

bEDkyspF

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku (GNB). Dotyczą one uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GetBack, podał UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na GNB karę finansową wysokości ponad 7 mln zł. Nakazał także, aby bank wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem.

X-Trade Brokers (Grupa XTB) chce kwartalnie pozyskiwać średnio 30 tys. nowych klientów w 2021 r., poinformował ISBnews CEO XTB Omar Arnaout.

Liczba pobrań wszystkich gier grupy BoomBit (hyper-casual, gry GaaS, gry parkingowe i inne) przekroczyła 164 mln po III kwartałach 2020 r., co oznacza wzrost o ok. 230% r/r, podała spółka. Liczba pobrań samych gier typu hyper-casual przekroczyła 115 mln w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła farmę fotowoltaiczną PV Bliskowice o mocy 1 MW, podała spółka. Farma składa się z blisko 3 tys. paneli o mocy 350 W każdy zamontowanych na powierzchni 1,8 ha.

bEDkyspG

Grupa XTB zakłada rozpoczęcie z początkiem 2021 r. działalności operacyjnej w jednym z krajów azjatyckich i planuje także rozpoczęcie działalności w Republice Południowej Afryki, podała spółka.

Dom Maklerski INC planuje pośredniczyć w ofertach publicznych o łącznej wartości do 40 mln zł w IV kw. 2020 r., co oznacza, iż na koniec II półrocza suma realizowanych projektów może wynieść 60 mln zł. Łączna wartość pośredniczenia w ofertach może zbliżyć się do 90 mln zł w 2020 r., podało INC.

Ultimate Games zamierza skupiać się większych grach i zakłada premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole w 2021 r., poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

Feardemic - spółka zależna Bloober Team - zaktualizowała plan wydawniczy - zapowiedziała premiery 3 gier do III kw. 2021 r., podał Bloober Team.

bEDkyspH

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem (w trakcie zmiany na Hub.Tech), otrzymała 10,7 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, co stanowi 90% wartości projektu związanego z przygotowaniem infrastruktury badawczej do produkcji środków przeciwko COVID-19, podało Boruta-Zachem.

Detalion Games złożył - producent gier z Grupy PlayWay - złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Jeszcze w tym roku spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect.

Echo Investment wyemitowało pierwszą transzę obligacji denominowanych w euro dla inwestorów instytucjonalnych, na łączną kwotę 40 mln euro, podała spółka.

Portfel zamówień budowlanych spółki Trakcja wyniósł 1 986 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) na dzień 31 sierpnia 2020 roku, podała spółka.

bEDkyspI

Trakcja PRKiI odnotowała 31,77 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 8,36 mln zł straty EBITDA przy 483,76 mln zł przychodów w okresie 9 miesięcy 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Rada nadzorcza Enei powołała Marcina Pawlickiego na członka zarządu ds. operacyjnych z dniem 29 października 2020 roku , podała spółka

X-Trade Brokers (XTB) wypracowało 68,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2020 r. wobec 15,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowane przychody osiągnęły w tym czasie wartość 139,63 mln zł (III kwartał 2019: 60,95 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 60,14 mln zł (III kwartał 2019: 42,98 mln zł). W okresie grupa pozyskała ponad 21 tys. nowych klientów wobec 10 tys. rok wcześniej (wzrost o 110,9% r/r).

Ultimate Games miało 18,6 mln zł przychodów całkowitych i 10,2 mln zł zysku netto w I-III poł. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Eurocash zmniejszył wysokość zabezpieczenia zapłaty ewentualnego zobowiązania w podatku VAT o 34 956 694 zł, podała spółka. Kwota została zaliczona na poczet bieżących zobowiązań podatkowych spółki.

Wawel odnotował 17,85 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel przerobił 662,61 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie lipiec-wrzesień 2020 r.), co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 296,24 tys. ton, co oznacza spadek o 2% r/r.

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski zakończyli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), podało LiveChat Software. Jego celem była sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów.

bEDkysqa
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)