Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

0
Podziel się:

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Jak poinformowała minister Jadwiga Emilewicz, nowe Prawo zamówień publicznych trafi niebawem do dalszych prac w Sejmie i w Senacie i ma szansę zostać przyjęte do końca trwania kadencji obecnego parlamentu.

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych
bESPQqfF

"Nowe Prawo zamówień publicznych po przyjęciu dzisiaj przez Radę Ministrów trafi niebawem do dalszych prac w parlamencie. Liczymy, że jeszcze w tej kadencji uda nam się zakończyć prace legislacyjne" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Minister zwróciła uwagę, że wartość zamówień publicznych rośnie i wyniosła ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld zł w 2018 r.

"Główne cele naszego projektu to m.in. zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Odpowiada także na kluczowe braki i wady obecnie obowiązujących przepisów" - dodała Emilewicz.

bESPQqfH

Kluczowe propozycje nowej ustawy to: Zasada efektywności - przetargi mają być nakierowane na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak najlepszej jakości, a uzyskana za niego cena była konkurencyjna; Umowy z podwykonawcami równie korzystne, jak te z wykonawcami - w takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami; Obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki - na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części; Procedura uproszczona poniżej progów unijnych - jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach; Katalog klauzul abuzywnych i nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia - na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in.: wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli
niedozwolonych) oraz wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy; Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach - wzrost liczby startujących w przetargach ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu w Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia, podano.

Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Co do zasady orzekać mają składy 3-osobowe. Nastąpi też obniżka opłaty od skargi na orzeczenie KIO (dziś jest to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży się - z 7 do 14 dni - termin na wniesienie takiej skargi. Projekt zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie to realne narzędzie do uzyskania przewidywalnych rozstrzygnięć. Przewidziano ponadto mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową. Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu: ma trwać do dwóch miesięcy i umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy, podano także.

Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają wspierać zamawiających. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli. W Urzędzie powstanie specjalna infolinia dla przedsiębiorców i zamawiających.

Nowe Prawo zamówień publicznych miałoby wejść w życie w 2021 r.

bESPQqgi
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)