Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów97029 569952841
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39-85220-255
Zysk (strata) brutto44-2 263-5-275
Zysk (strata) netto44-2 131-27-255
Przepływy netto24-86901
Przepływy netto z działalności operacyjnej8618 178394264
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 370-5 85788-13
Przepływy netto z działalności finansowej4 533-3 190-482-250
Aktywa razem103 733232 91299 85797 519
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 555124 8138 7627 077
Zobowiązania długoterminowe1 24656 1535 1075 271
Zobowiązania krótkoterminowe2 30968 6603 6551 806
Kapitał własny100 178107 54691 09590 442
Kapitał zakładowy68 56463 28060 16460 164
Liczba akcji (tys. szt.)66 864,2460 164,2460 164,2460 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,501,791,511,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,040,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 31799 743118 730110 334
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-542-7 115-4421 576
Zysk (strata) brutto-4 683-11 123-5 472-1 002
Zysk (strata) netto-4 525-13 659-5 646-1 932
Przepływy netto-297-2941 608-1 626
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 34020 28713 6818 959
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 615-14 964-14 542-6 693
Przepływy netto z działalności finansowej-3 022-5 6172 469-3 892
Aktywa razem232 912235 661246 208233 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 813126 151123 846114 705
Zobowiązania długoterminowe56 15363 07752 68961 245
Zobowiązania krótkoterminowe68 66063 07471 15753 460
Kapitał własny107 546107 892120 939117 282
Kapitał zakładowy63 28060 16460 16450 164
Liczba akcji (tys. szt.)60 164,2460 164,2460 164,2450 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,791,792,012,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,07-0,23-0,09-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport