Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 00729 56930 70727 144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-488-852442349
Zysk (strata) brutto-1 516-2 263-330-800
Zysk (strata) netto-1 558-2 13187-1 294
Przepływy netto-499-869324-365
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 7158 1782 1973 697
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 509-5 857-1 578-2 834
Przepływy netto z działalności finansowej2 295-3 190-295-1 228
Aktywa razem240 190232 912236 155238 352
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania128 334124 813129 135131 153
Zobowiązania długoterminowe54 14656 15366 32257 432
Zobowiązania krótkoterminowe74 18868 66062 81373 721
Kapitał własny111 289107 546106 492105 497
Kapitał zakładowy68 56463 28060 16460 164
Liczba akcji (tys. szt.)66 864,2460 164,2460 164,2460 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,661,791,771,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,040,00-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 31799 743118 730110 334
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-542-7 115-4421 576
Zysk (strata) brutto-4 683-11 123-5 472-1 002
Zysk (strata) netto-4 525-13 659-5 646-1 932
Przepływy netto-297-2941 608-1 626
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 34020 28713 6818 959
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 615-14 964-14 542-6 693
Przepływy netto z działalności finansowej-3 022-5 6172 469-3 892
Aktywa razem232 912235 661246 208233 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 813126 151123 846114 705
Zobowiązania długoterminowe56 15363 07752 68961 245
Zobowiązania krótkoterminowe68 66063 07471 15753 460
Kapitał własny107 546107 892120 939117 282
Kapitał zakładowy63 28060 16460 16450 164
Liczba akcji (tys. szt.)60 164,2460 164,2460 164,2450 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,791,792,012,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,07-0,23-0,09-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport