Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

0
Podziel się:

Tauron Polska Energia odnotował 478,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 136,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.
bEDpXyrp

Zysk operacyjny wyniósł 709,84 mln zł wobec 257,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 450 mln zł wobec 996 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 622,4 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 4 238,73 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 316,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 671,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 888,02 mln zł w porównaniu z 9 325,84 mln zł rok wcześniej.

bEDpXyrr

Grupa Tauron wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. ponad 2,4 mld zł EBITDA. Największe znaczenie w strukturze EBITDA Grupy miał Segment Dystrybucja, którego wynik EBITDA osiągnął poziom 1,69 mld zł (70-proc. udział). Segment Sprzedaż (17-proc. udział) wypracował wynik EBITDA w wysokości 403 mln zł, a Segment OZE - 164 mln zł (7-proc. udział). Marża EBITDA wyniosła 24,3% i była wyższa o 0,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r., podano w komunikacie dotyczącym wyników.

"Grupa Tauron wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. dobre wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest uzyskana EBITDA w wysokości ponad 2,4 mld zł. Cieszę się z dobrych wyników produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji Zielonego Zwrotu Taurona. Pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej z naszych spółek, tym niemniej szacujemy, że jej skutki przełożyły się na obniżenie EBITDA o około 150 mln zł. Chciałbym podkreślić, że na bieżąco podejmujemy wysiłki mające na celu ochronę pracowników" - skomentował prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

"Skorzystaliśmy też z programów pomocowych rządu wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, dzięki którym spółki z Grupy Tauron otrzymały łącznie 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej. W I półroczu realizowaliśmy także działania, których wynikiem jest utrzymanie stabilnej sytuacji płynnościowej Grupy Tauron. W ich ramach pozyskaliśmy finansowanie od banków na łączną wartość 1 mld zł. Pozytywny wpływ na wyniki grupy miało osiągnięcie porozumień ze stroną społeczną, co umożliwiło rozwiązanie rezerw w łącznej wysokości ponad 530 mln zł" - dodał wiceprezes Marek Wadowski.

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 24,6 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. dostarczono łącznie 26,08 TWh energii elektrycznej do 5,63 mln odbiorców. Spadek zużycia energii elektrycznej był przede wszystkim konsekwencją zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa.

bEDpXyrx

"W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy Tauron wyprodukowały łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, o 18% mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. (7,15 TWh). Niższy wolumen wynikał z remontów części jednostek wytwórczych Grupy w celu ich dostosowania do spełnienia wymogów konkluzji BAT i przyjętej strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe" - czytamy dalej.

Segment OZE wyprodukował 0,75 TWh energii elektrycznej, tj. o 44% więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,52 TWh), co wynikało z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r. Produkcja energii z biomasy wyniosła 0,24 TWh, tj. o 41% więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,17 TWh).

Produkcja ciepła wzrosła do poziomu 6,7 PJ, tj. o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., dzięki m.in. uciepłownieniu bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza.

"W I półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 1 812 mln zł i były wyższe o 170 mln zł (10%) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wzrost ten wynika z wyższych nakładów w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 198 mln zł) i Dystrybucja (wzrost 46 mln zł)" - podano także.

bEDpXyry

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (908 mln zł), głównie na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (423 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (423 mln zł). W segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycje wyniosły 699 mln zł, a największe inwestycje związane były z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (310 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (135 mln zł).

Tauron odnotował też znaczący spadek wskaźnika długu netto/EBITDA do poziomu 2,66x I półroczu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 1 955,12 mln zł wobec 613,02 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

bEDpXyrS
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)