Notowania

handel detaliczny
22.03.2019 17:42

Unimot miał szacunkowo 18,7 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2018 r.

Unimot odnotował wstępnie 6,7 mln zł EBITDA, a w ujęciu skorygowanym 18,7 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r. przy 1 007 mln zł przychodów, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Skonsolidowane dane wstępne wynoszą:

  1. Przychody ogółem:

o IV kwartał 2018 r.: 1 007 mln zł,

o rok 2018: 3 371 mln zł.

  1. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):

o IV kw. 2018 r.: 6,7 mln zł,

o rok 2018: 13,8 mln zł.

  1. EBITDA skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz zdarzenia jednorazowe):

o IV kwartał 2018 r.: 18,7 mln zł,

o rok 2018: 31,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd informuje, że w 2018 r. Grupa Unimot S.A. zrewidowała podejście do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37. Spółka zaprzestała tworzenia ww. rezerw w związku z faktem, że na dany dzień bilansowy nie ciążył na niej 'obecny' obowiązek ponoszenia kosztów. Z tytułu powyższej zmiany spółka skoryguje również dane porównawcze, co wpłynie retrospektywnie na zysk netto oraz kapitał własny grupy dla danych porównawczych (uwzględniający również wpływ na zyski okresów wcześniejszych)" - czytamy dalej.

Szczegółowe informacje i wyliczenia oraz skorygowane dane porównawcze zostaną przedstawione w raporcie rocznym.

"Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w IV kw. 2018 r. miały poniższe czynniki:

  1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne skutkujące wysokimi marżami handlowymi oleju napędowego, biopaliw oraz gazu LPG, a w efekcie także możliwością uzyskania wyższych wolumenów.
  1. Niższe koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.
  1. Wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych - wpływ: -12,1 mln zł.
  1. Odstąpienie od tworzenia rezerw, o którym emitent informuje w niniejszym raporcie - wpływ: + 6,7 mln zł.
  1. Zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. w wysokości -3,2 mln zł oraz odpisu na wartości firmy -0,6 mln zł, o których spółka informowała raportem bieżącym 5/2019" - wyjaśniła spółka.

EBITDA skonsolidowana za 2018 rok na poziomie 13,8 mln zł oznacza przekroczenie o 14,9% prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA, którą spółka przedstawiała w strategii grupy, podkreślono także.

"Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, zarząd spółki wskazuje, że prognoza wyników finansowych na lata 2019 - 2023 zamieszczona w Strategii, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018 dotyczy tzw. EBITDA skorygowanej (tj. oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe oraz wycenę zapasu obowiązkowego). Informacje o EBITDA skorygowanej spółka będzie publikowała wraz z wynikami finansowymi wedle dotychczasowej praktyki" podano także.

Zgodnie z danymi wstępnymi Unimot S.A. w roku obrotowym 2018 odnotował ujemny jednostkowy wynik finansowy netto w wysokości -2,2 mln zł.

"Zarząd spółki uznał informacje o skonsolidowanych danych wstępnych za poufne w związku z faktem, że poziom skonsolidowanego zysku EBITDA znacząco odbiega od analogicznych danych roku poprzedniego. Ponadto, mając na uwadze dane historyczne spółki oraz przyjętą politykę dywidendową, zarząd spółki uznał za istotną informację o ujemnym wyniku finansowym Unimot S.A." - napisano także w komunikacie.

Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2018 rok 29 marca br.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

 

Tagi: handel detaliczny, chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz