Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

0
Podziel się

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland (GSP) - spółce z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał URE. Średnie opłaty za usługi magazynowania będą niższe o ok. 1,2%.

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG
bEqWMSXV

Taryfa za usługi magazynowania paliwa gazowego dla przedsiębiorstwa Gas Storage Poland została zatwierdzona 15 maja 2020 r. i będzie obowiązywała od dnia wprowadzenia jej do stosowania przez przedsiębiorstwo do 31 marca 2021 r.

"Na obecny rok magazynowy GSP zaoferowała łącznie 172 238 pakiety na zasadach usług długoterminowych, tj. o 3,3% więcej niż w poprzednim roku magazynowym. Średnie opłaty za usługi magazynowania uległy obniżeniu o ok. 1,2%. Jednocześnie średnie opłaty za usługi magazynowania:

a) dla usług długoterminowych na zasadach ciągłych w formie pakietów są niższe o ok. 2,5%,

bEqWMSXX

b) dla usług długoterminowych na zasadach przerywanych w formie pakietów są wyższe o ok. 2,2%" - czytamy w komunikacie.

Zmiana relacji poziomu opłat za usługi świadczone na warunkach ciągłych i przerywanych (oraz jej kierunek) jest pierwszym etapem dostosowania wyceny usług magazynowania paliwa gazowego do regulacji nakazującej uwzględnienie w wycenie usług przerywanych prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy, wskazano w materiale.

"W wyniku rozbudowy systemu przesyłowego, do którego przyłączony jest PMG Wierzchowice, zwiększono zdolności magazynowe tej instalacji. Aktualna pojemność czynna instalacji magazynowych gazu wysokometanowego wynosi 3175 mln m3" - czytamy dalej.

Zakres usług magazynowych przewidzianych w aktualnie zatwierdzonej taryfie nie uległ zmianie w stosunku do Taryfy 1/2019 GSP. Taryfa przedsiębiorstwa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe, podkreślił URE.

bEqWMSYd

GSP - spółka z grupy kapitałowej PGNiG - jest jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na magazynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu magazynowania w naszym kraju.

W 2020 r. URE dokonał zmiany koncesji GSP na magazynowanie paliw gazowych, poszerzając jej zakres o 100 mln m3 pojemności magazynowej instalacji magazynowej PMG Wierzchowice.

"Usługi magazynowania gazu w instalacjach magazynowych świadczone powinny być w sposób niedyskryminacyjny i transparentny. GSP opracowała Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania, do którego załącznikami są wzorce umów o świadczenie usług magazynowych, mający charakter wiążący dla podmiotów zamawiających usługi magazynowania. W obecnym stanie prawnym ustawa - Prawo energetyczne nie przewiduje zatwierdzania regulaminu przez prezesa URE. Operator systemu magazynowania opracowuje go samodzielnie, a ewentualne jego zmiany poprzedzają konsultacje społeczne zmian RŚUM. Także sam operator podejmuje decyzję co do uwzględnienia ich wyniku w zmianie regulaminu" - czytamy też w komunikacie.

URE podkreślił, że magazyny gazu spełniają ważną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Po pierwsze, pozwalają na gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym umożliwiają pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresach zimowych. Zapewniają też optymalizację: zarówno zakupów (krótkoterminowe przechowywanie gazu zwłaszcza przy krótkoterminowych zmianach jego cen), jak i wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Rola magazynów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu na wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców lub awarii w systemie, czy bardziej ogólnie - zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych - jest nie do przecenienia.

bEqWMSYe

Polska posiada obecnie siedem podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o statusie instalacji magazynowych (na bazie których udostępniane są usługi magazynowania paliw gazowych) o łącznej pojemności 3,2 mld m3 oraz dwa podziemne magazyny gazu zaazotowanego o łącznej pojemności czynnej 230 mln m3 (wykorzystywane przez sektor wydobycia gazu ziemnego). Aktualnie pojemności czynne instalacji magazynowych pozwalają na pokrycie około 17% rocznego zapotrzebowania, podano także w materiale.

bEqWMSYy
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)