Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Artykuł Sponsorowany
|
Artykuł sponsorowany

Ojcowie i Seniorzy. Nowe wyzwania pracodawców. Nowa edycja konkursu Instytutu Humanites Firma Przyjazna Rodzinie/#Firma Przyjazna Człowiekowi

Podziel się:

Co potrzeba, aby być najlepszym pracodawcą? Firmy przeznaczają dziś wielkie nakłady finansowe na systemy motywacyjne. Tymczasem pracownicy często tracą siły w wyniku kryzysów rodzinnych lub choroby kogoś bliskiego. Tylko świadome działania na rzecz pracowników i ich rodzin mogą realnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji pod względem ekonomicznym i kadrowym.

Ojcowie i Seniorzy. Nowe wyzwania pracodawców. Nowa edycja konkursu Instytutu Humanites Firma Przyjazna Rodzinie/#Firma Przyjazna Człowiekowi
Nowa edycja konkursu Instytutu Humanites Firma Przyjazna Rodzinie/#Firma Przyjazna Człowiekowi (materiały partnera)

INSTYTUT HUMANITES WRAZ Z INSTYTUTEM FIRM RODZINNYCH w trosce o wspieranie rozwoju najlepszych praktyk w budowie kultury pracy rusza z nową edycją KONKURSU “FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/ #FIRMA PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI”. Pierwsza edycja pozwoliła dostrzec i docenić wiele dobrych praktyk np. w zakresie efektywnego łączenia ról zawodowych i prywatnych, pokazała jednak także, że nawet u najlepszych pracodawców istnieje deficyt rozwiązań w dwóch ważnych przestrzeniach: w zakresie wsparcia ojców oraz w zakresie rozwiązań dotyczących wsparcia pracowników opiekujących się przewlekle chorymi rodzicami.

Poprzednia edycja konkursu “Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi” zgromadziła kilkadziesiąt firm z 13 branż, zatrudniających łącznie ponad 64 tysiące pracowników. Kadra kierownicza 90% tych organizacji jest przygotowana do zarządzania uwzględniającego sytuację rodzinną pracowników, a ponad 80 % tych firm prowadzi również badania mające na celu rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań pracowników dotyczących łączenia przez nich życia rodzinnego i zawodowego.

Analiza dobrych praktyk firm, które zgłosiły się w ubiegłym roku pokazała jednak ogromną potrzebę edukacji i przełamania stereotypów dotyczących urlopów tacierzyńskich. Większość badanych przez nas organizacji nawet nie monitoruje i nie prowadzi statystyk, jeśli chodzi o listę uprawnionych ojców i ich ewentualne urlopy rodzicielskie co w przypadku matek jest zwyczajnie regułą. Drugim najbardziej deficytowym obszarem jest coraz bardziej nabierający znaczenia ze względu na zmieniającą się strukturę wiekową naszego społeczeństwa temat osób starszych lub przewlekle chorych pozostających pod stałą opieką pracowników.

Jak to robimy?

Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Finaliści wyłaniani są na podstawie kompleksowej oceny 360°. W czteroetapowym procesie oceniamy strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju dobrostanu pracowników, rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy oraz wspierające integrację życia rodzinnego i zawodowego obojga rodziców, jak również wsparcie dla pracowników bez zobowiązań rodzinnych i takich, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi. Ocenie podlega także podejście firm do procesów reorganizacji i radzenia sobie z kryzysem.

Poznaliśmy setki praktyk związanych z dbaniem o dobrostanem pracowników niezależnie od ich statusu rodzinnego. Wśród najczęściej wymienianych działań są: elastyczny czas pracy, dostosowanie terminu urlopu do potrzeb pracowników, aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym poprzez wspólne świętowanie, indywidualne podejście do potrzeb pracownika. Najlepsi zapewniają również opiekę psychologiczną, oferują treningi mentalne oraz pomoc w adaptacji w miejscu pracy po dłuższej absencji. Laureatami zeszłej edycji zostali: Johnson & Johnson, Bibby Financial Services i autor nowatorskiego programu, który na stałe skraca czas pracy wszystkim pracownikom Tradedoubler Polska.

Zadaniem konkursu jest także uświadomienie pracodawcom korzyści i różnic w podejściu, w którym zatrudniamy człowieka, a nie tylko pracownika. Wskazujemy także na zmieniające się trendy na rynku pracy następujące na skutek transformacji technologicznej.

"Izolacja społeczna i skala pracy zdalnej w konsekwencji pandemii COVID-19 dały namiastkę wizji przyszłości związanej z transformacją technologiczną i być może życiem bez pracy. Przygotowanie pracowników i ich rodzin do takiej rzeczywistości powinno być również częścią polityki odpowiedzialnego biznesu i programów reskilingowych, zanim rozpocznie się fala reorganizacji będąca następstwem przyspieszającej z każdym rokiem automatyzacji i robotyzacji." Według Raportu World Economic Forum z 2020 r. automatyzacja zastąpi około 85 milionów miejsc pracy do 2025 roku, z których duży procent może być przedmiotem trwałego wykluczenia. "Konkurs na firmę Przyjazną Rodzinie ma na celu wyróżnienie tych pracodawców, którzy patrzą szeroko, dostrzegają wagę dobrze funkcjonującej rodziny dla całego ekosystemu społecznego i wiedzą, że są zwyczajnie jego częścią i mają na niego duży "– Zofia Dzik, Prezes Zarządu Instytut Humanites”.

To bardzo ważne zatem, aby traktować rodzinę jako dźwignię mikro zmian, która na poziomie makro ma szansę przeciwdziałać wielu skutkom aktualnych zjawisk w obszarze społecznym, ekonomicznym, technologicznym, etycznym, ekologicznym i być przestrzenią do rozwoju wartości, postaw, w tym tak potrzebnych nam dziś kompetencji społecznych. Rodzina jest także ważnym elementem budowania bezpieczeństwa emocjonalnego i dobrostanu ludzi, który jest dźwignią ich motywacji do pracy i życia.

"W Instytucie Biznesu Rodzinnego na co dzień doświadczamy, jak ważni dla właścicieli firm, są pracownicy i ich rodziny. Pojęcie „rodzina” ma dużo szerszy wymiar, niż ta „nuklearna”, powiązana więzami krwi, które również stawia swoiste wyzwania. Rodziną często określani są pracownicy z najdłuższym stażem, pamiętający początki działalności firmy, często zaangażowani na co dzień w rozwój firmy. Dlatego naturalne jest, iż równie ważne dla właścicieli są rodziny pracowników, ich poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju, wzrastania. W strategiach zrównoważonego rozwoju, które piszemy dla Rodzin biznesowych prawie zawsze znajduje się odniesienie do aktywności na rzecz pracowników, w realizowaniu ich roli współczesnego człowieka, członka rodziny, członka lokalnej społeczności, świadomego obywatela. W tym znaczeniu konkurs Firma Przyjazna Rodzinie staje się wspaniałą platformą do inicjowania dobrych praktyk w tym obszarze, dlatego z dużą radością zaangażowaliśmy się w tą akcję." - podkreśla dr Adrianna Lewandowska , prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego www.ibrpolska.pl

Partnerami wspierającymi są:

THINKTANK, Konfederacja Lewiatan, LiderSHE, Fundacja Liderek Biznesu, Vital Voices Poland, Sukces Pisany Szminką, Great Place to Work

O KONKURSIE:

„FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/#Firma Przyjazna Człowiekowi” to wyróżnienie wyjątkowe, które nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Środowisko pracy poprzez kształtowanie polityki zatrudnienia ma istotny wpływ społeczny na tworzony ekosystem, w którym funkcjonuje rodzina. Humanites wprowadził w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywa dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga ról), które wprowadza pewną rywalizację tych ról, wskazując na fakt, że mamy jedno życie w różnych rolach i tworzenie kultury pracy w firmach powinno służyć temu jak najlepiej te role łączyć.

To wyjątkowy konkurs, który wyłania finalistów na podstawie kompleksowej oceny 360°. W czteroetapowym procesie oceniamy strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju dobrostanu pracowników.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od ponad 10 lat łączy sztucznie podzielone światy – pracy, rodziny i życia prywatnego. Zgodnie z modelem „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego zwracamy uwagę na wielowymiarowość człowieka oraz rolę rodziny w ujęciu makro i mikroekonomicznym: siły nabywczej, demografii, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rozwoju kompetencji społecznych. Nie mniej istotny jest dla nas wpływ jakości międzypokoleniowych relacji rodzinnych na motywację ludzi w pracy, poziom ich absencji, otwartość na uczenie się i tworzenie innowacji. Wiemy, że szczęśliwy człowiek to również bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic i członek społeczności.

Artykuł sponsorowany

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl