Money.pl

Portfel

Użytkownik: jędrzej, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 16462

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP   98,43% portfela
USD 10614.24 2400,00 3.6460 4.4226 5035 21,30 1863,84
Gotówka   1,57% portfela
Gotówka 169.6 - - - - - -
21,30 1863,84

Aktualnie posiadany kapitał: 8750,40 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 10614,24 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -23798,20 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: -21934,36 PLN