Money.pl

Portfel

Użytkownik: Lian, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2080

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   25,11% portfela
Pz cormay sa (CRM) 21,49% 12.18 0.92 4096 -92,46
Getin noble bank sa (GNB) 3,62% 6.70 0.20 4098 -97,05
Akcje NewConnect   22,05% portfela
Optizen labs sa (OPT) 22,05% 8.44 0.85 4075 -89,97
Gotówka   52,84% portfela
Gotówka 52,84% - - - -
-92,49