Money.pl

Portfel

Użytkownik: flugo, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 16864

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
OFE   6,60% portfela
ING 6,60% 20.04 35.78 8306 78,56
Akcje NewConnect   93,40% portfela
Aton-ht sa (ATO) 0,68% 2.08 0.18 5383 -91,44
Lug sa (LUG) 92,72% 0.37 6.00 5383 1503,09
474,45