Money.pl

Portfel

Użytkownik: tafcik-real, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 21090

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   81,93% portfela
Stalexport autostrady sa (STX) 81,93% 3.04 2.68 5271 -12,19
Gotówka   18,07% portfela
Gotówka 18,07% - - - -
-12,19