Money.pl

Portfel

Użytkownik: kwiatek..., Ilość wyświetleń portfela publicznego: 24949

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   11,10% portfela
Imc s.a. (IMC) 11,10% 8.40 14.70 3311 57,66
Akcje NewConnect   88,21% portfela
Bloober team sa (BLO) 88,21% 8.50 23.00 3309 169,35
Gotówka   0,69% portfela
Gotówka 0,69% - - - -
149,58