Money.pl

Portfel

Użytkownik: MacGregor, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4074

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   37,04% portfela
Asseco poland sa (ACP) 0,15% 209.00 76.05 6414 -63,61
Lpp sa (LPP) 36,88% 819.00 12620.00 6206 1440,90
Waluty NBP   62,65% portfela
CHF 62,65% 2.2605 4.6518 5786 105,79
OFE   0,28% portfela
ING 0,28% 27.24 35.78 6543 30,67
Gotówka   0,03% portfela
Gotówka 0,03% - - - -
198,60