Money.pl

Portfel

Użytkownik: Hogi, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 24392

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   0,97% portfela
Ultimate games sa (ULG) 996440 58000,00 17.46 17.18 1052 -1,60 -16240,00
OFE   0,09% portfela
Generali 46167.12 1379,36 17.54 33.47 8519 90,77 21967,11
ING 47762.01 1334,88 18.13 35.78 8519 97,36 23561,97
Akcje NewConnect   1,46% portfela
Art games studio sa (ARG) 939600 540000,00 1.88 1.74 1052 -7,45 -75600,00
Red dev studio sa (RDS) 554000 1000000,00 1.06 0.55 1052 -47,74 -506000,00
Gotówka   95,68% portfela
Gotówka 97806308.99 - - - - - -
Fundusze zagraniczne   1,79% portfela
Franklin Natural Resources Fund A Acc USD (USD) 392455.74 19304,65 25.9005 20.3296 1722 -21,51 -107544,26
Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) 1440482.5 9138,26 109.4300 157.6320 1722 44,05 440482,50
-4,73 -219372,69

Aktualnie posiadany kapitał: 4636280,06 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 4416907,37 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 130488000,00 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 130268627,31 PLN