Słownik terminów

Cena

Cena
Termin Cena
Opis dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany produkt lub usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje oraz inne opłaty.
   
Terminy powiązane - 'Cena'
Termin Fragment opisu
Cena brutto wartość towaru (usługi) wraz z naliczonym podatkiem VAT
Cena detaliczna cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży
CENA DUMPINGOWA stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania...
CENA HURTOWA cena sprzedaży oferowana przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego;...
CENA MAKSYMALNA ustalony przez państwo pułap ceny, powyżej którego nie mogą być...
CENA MONOPOLOWA zawiera zwykle zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów,...
Cena netto wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
CENA UMOWNA występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
Kurs cena papierów wartościowych na giełdzie, często różna od ich wartości...
Prawo do akcji (PDA) prawo majątkowe, przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do...
Warrant bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do...