Słownik terminów

Jednostka rozrachunkowa

Jednostka rozrachunkowa
Termin Jednostka rozrachunkowa
Opis Po odjęciu wszystkich opłat od wpłacanej do OFE składki, pozostaje alokowana część składki, która zostaje podzielona na równe części, tzw. jednostki rozrachunkowe lub jednostki uczestnictwa. Instrument ten oznacza wielkość udziałów uczestnika w aktywach funduszu i ułatwia śledzenie zmian stanu indywidualnego konta w OFE.
   
Terminy powiązane - 'Jednostka rozrachunkowa'
Termin Fragment opisu
Waluta (currency) to pojęcie używane zamiennie z pojęciem pieniądza. Nazwę waluta stosuje...
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...