Słownik terminów

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek
Termin Kapitalizacja odsetek
Opis Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, co powoduje ich przekształcenie w kapitał. W związku z tym w następnym umownym okresie odsetki będą naliczane od wyższej kwoty.
   
Terminy powiązane - 'Kapitalizacja odsetek'
Termin Fragment opisu
AKTYWA FINANSOWE do aktywów finansowych należą np. weksle, akcje i obligacje. Aktywa...
Baza odsetkowa suma dni używana do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się...
Kapitalizacja giełdowa wartość oparta na kursie i liczbie akcji
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...
Stopa procentowa Stopa procentowa określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty...