Słownik terminów

Stopa procentowa

Stopa procentowa
Termin Stopa procentowa
Opis Stopa procentowa określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana stopa inflacji. Wraz ze wzrostem poziomu inflacji wzrastają stopy procentowe
   
Terminy powiązane - 'Stopa procentowa'
Termin Fragment opisu
BEZROBOCIA STOPA NATURALNA stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje...
Bezrobocie Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych...
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
Lokata dynamiczna (progresywna) Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego...
Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate) stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału...
Stopa zwrotu to stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest...
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym...