Słownik terminów

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)
Termin WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)
Opis średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)'
Termin Fragment opisu
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate) stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału...