Słownik terminów

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu
Termin Polecenie przelewu
Opis Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku polecenia przelania określonej kwoty z jego rachunku na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku. Polecenia przelewu używa się do regulowania zobowiązań. Z tej formy płatności mogą korzystać osoby prawne oraz fizyczne. Aby dokonać zapłaty w formie polecenia przelewu niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego, przez osobę na rzecz, której dokonujemy płatności. Polecenie przelewu może być odwołane pisemną decyzją zleceniodawcy, jeżeli bank nie obciążył jeszcze jego rachunku.
   
Terminy powiązane - 'Polecenie przelewu'
Termin Fragment opisu
Bankowe rozliczenia pieniężne Bankowe rozliczenia pieniężne są to operacje bankowe polegające na...
Czek rozrachunkowy służy do dokonania przelewu pomiędzy rachunkami podmiotów gospodarczych....
Czeki (cheque) Czek jest to pisemne polecenie wydane bankowi przez właściciela rachunku...
Weksel ciągniony (trasowany, trata) jest to udzielone przez wystawcę (trasanta), skierowane do innego...