Słownik terminów

Rok nieskładkowy

Rok nieskładkowy
Termin Rok nieskładkowy
Opis okres zawieszenia w opłacaniu składek ubezpieczenia na życie. Niektóre towarzystwa przez rok regulują je za ubezpiecznaego nie zmieniając zakresu odpowiedzialności.
   
Terminy powiązane - 'Rok nieskładkowy'
Termin Fragment opisu
Budżet państwa plan finansowy polityki państw uwzględniającym planowane dochody i...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Środek trwały składnik aktywów o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden...