Słownik terminów

Składka emerytalna

Składka emerytalna
Termin Składka emerytalna
Opis Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych wpłacana co miesiąc do ZUS. Wysokość składki wynosi 37% ubruttowionego wynagrodzenia. Składką obciążeni są zarówno pracodawca jak i pracownik w proporcjach: 18,29% - pracodawca, 18,71% - pracownik. Składka emerytalna przeznaczona jest na cztery fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy. Po odliczeniu części składki wpłacanej na fundusz rentowy, chorobowy, wypadkowy pozostaje 19.53% ubruttowinych zarobków, z czego 12.22% przeznaczone jest na emeryturę z ZUS, a pozostałe 7.3% trafia za pośrednictwem ZUS-u do OFE.
   
Terminy powiązane - 'Składka emerytalna'
Termin Fragment opisu
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...