Słownik terminów

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa
Termin Składka ubezpieczeniowa
Opis Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową.
   
Terminy powiązane - 'Składka ubezpieczeniowa'
Termin Fragment opisu
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...