Słownik terminów

Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa
Termin Polisa ubezpieczeniowa
Opis Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.
   
Terminy powiązane - 'Polisa ubezpieczeniowa'
Termin Fragment opisu
NNW lub NW polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...