Słownik terminów

Taryfa ubezpieczeniowa

Taryfa ubezpieczeniowa
Termin Taryfa ubezpieczeniowa
Opis Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, służących do określenia wysokości składek. Podstawą ustalania taryfy jest m.in. poziom ryzyka i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poszczególne stawki ubezpieczeniowe określają wysokość składki w postaci procenta (bądź promila) przyjętej w umowie sumy ubezpieczenia.
   
Terminy powiązane - 'Taryfa ubezpieczeniowa'
Termin Fragment opisu
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...