Słownik terminów

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto
Termin Wynagrodzenie brutto
Opis patrz płaca brutto
   
Terminy powiązane - 'Wynagrodzenie brutto'
Termin Fragment opisu
BRUTTO czyli bez potrąceń; np. masa brutto to masa towaru wraz z opakowaniem; w...
Cena brutto wartość towaru (usługi) wraz z naliczonym podatkiem VAT
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
Kredyt jest to przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę(wierzyciela)...
Oprocentowanie stałe lub zmienne Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania stałe lub zmienne....
Płaca brutto płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń.
Produkt Krajowy Brutto wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w...
Produkt Narodowy Brutto Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za...
Ubruttowione zarobki Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika...
Wynagrodzenie netto patrz płaca netto
WZROST GOSPODARCZY potocznie przyrost realnego Produktu Narodowego Brutto (PNB); proces...